pondělí 21. listopadu 2011

Java - SSL for Jersey Client

Programové nastavení SSL na Jersey
import com.sun.jersey.api.client.Client;
import com.sun.jersey.api.client.config.ClientConfig;
import com.sun.jersey.api.client.config.DefaultClientConfig;
import javax.net.ssl.SSLContext;
import javax.net.ssl.TrustManager;
import javax.net.ssl.TrustManagerFactory;
import java.security.KeyStore;
...

private void setupSSL(ClientConfig clientConfig) {
  try {    
    //Pokud se použije starší:
    //SSLContext.getInstance("SSL");
    //muže to skončit na chybe pri handshake
    SSLContext ctx = SSLContext.getInstance("TLS");

    KeyStore ks = KeyStore.getInstance("JKS");

    //Nacteni z filu
    //ks.load(new FileInputStream("d:/tmp7/clientstore"), "KeystorePassword".toCharArray());

    //nacteni z classpathy
    URL clientStore = getClass().getResource("/path/to/store/clientstore");
    ks.load(clientStore.openStream(), "KeystorePassword".toCharArray());

    //kdyz se pouzije
    //TrustManagerFactory.getInstance("SunX509", "SunJSSE");
    //Tak to nepojede na IBM jave, protože ta ma IbmX509 a ne SunX509
    //Naštěstí tohle funguje na obou. On uz si to dohleda:
    TrustManagerFactory tmf = TrustManagerFactory.getInstance("X509");
    tmf.init(ks);
    TrustManager tms[] = tmf.getTrustManagers();
    ctx.init(null, tms, null);
    clientConfig.getProperties().put(HTTPSProperties.PROPERTY_HTTPS_PROPERTIES, new HTTPSProperties(null, ctx));
  } catch (Exception ex) {
    throw new RuntimeException("Ssl setup failed", ex);
  }
}
...
ClientConfig clientConfig = new DefaultClientConfig();
client = Client.create(clientConfig);

Žádné komentáře:

Okomentovat